🤓 La “empollona» del coworking, estic escribint una tesi doctoral sobre la crisi d’habitatge de Barcelona. Normalment em trobareu darrere d’una pila de llibres i papers. Quan no estic al coworking, estic fent d’etnògrafa urbana, observant els processos que configuren la ciutat desigual, o defensant els drets de les llogateres.